home
magyardeutsch
TÁMOP-3.1.5/A-2
TIOP 1.1.1-07/1
TÁMOP 6.1.2
EFOP-1.3.9-17-2017-00012
Nemzetiségi pályázatok
EFOP-3.3.5-17
TOP-3.2.1-15
Határtalanul pályázatok
Lázár Ervin Program pályázatok
Sváb lagzi 2022


Mikonya József


Sportcsarnok


Mikonya József élete, munkássága projekt 2023

A Jógyakorlat bemutatásaWanderschlüssel - Kulcs a 300 éves múlt kapujához

2023-ban volt a 300. évfordulója annak, hogy az 1722-23-as pozsonyi országgyűlés megszavazta azt a törvénycikkelyt, mely a németek Magyarországra telepítéséhez a jogi keretet biztosította. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Magyarországra betelepített németek 300.évfordulója alkalmából a 2023-as évben nagyszabású kampányt indított Wanderschlüssel név alatt.

Célja az ismeretterjesztés, a történelmi tudatosság erősítése, a közösségépítés, az összetartozás érzésének erősítése, a magyarországi német közösség tagjainak széles körű bevonása és a nemzetiségünk jó hírnevének erősítése.

Egy korabeli láda kicsinyített másában elhelyezett kulcs - amely a helyi múlt képzeletbeli ajtaját nyitja - iskoláról iskolára, intézményről intézményre vándorol. Ahová megérkezik, ott a helyiek kezdeményezésére és részvételével projektek valósulnak meg, amelyek a németek 300 évvel ezelőtti Magyaroroszágra településéről és az általuk hazánkba került értékekről emlékeznek meg. A kampány során a német közösség megosztja történeteit és emlékeit, és az események révén megőrzi a kulturális örökséget és erősíti az identitást.

Iskolánk örömmel csatlakozott a kampányhoz, és már a 2022-2023-as tanév végén az iskola vezetése és a német nyelvű munkaközösség meghatározta az iskolánk által feldolgozandó témát, az egyes évfolyamok feladatait, a projekt bemutatásának a napját és a láda fogadásának napján (2023. október 27.) zajló ünnepség főbb programpontjait. Döntés született egy ajtó elkészítéséről, amely kapcsolódik az érkező kulcshoz, jelképezvén jövő és múlt összekapcsolódását.Projektünk témája falunk szülötte, Mikonya József író és költő volt, aki itt élt és alkotott. Célunk az volt, hogy az iskola minden diákja és pedagógusa, valamint az iskolába látogató vendégek megismerkedjenek Mikonya József színes életművével. Megismerjék munkásságát, amelyben a magyarországi németség írója a németség gondolkodásmódját, életvitelét, kultúráját és hagyományvilágát dolgozta fel. Mikonya József író, költő, krónikás, zenész, előadó, szőlőműves, bányász és mindenekelőtt nyelvművelő volt - ebből a széles palettából válogattunk feladatokat az iskola diáksága számára.

Az egyes évfolyamok koruknak, nyelvi tudásuknak, értelmi és érzelmi fejlődésüknek megfelelően kaptak feladatot, amelyet 2023. október elejéig kellett elkészíteniük. Kreatív, komplex feladatok kijelölésére törekedtünk, amelyben az osztályfőnökön, a szülőkön és a némettanárokon kívül más tantárgyakat oktató kollégák is részt tudtak venni. Célunk az volt, hogy kilépjünk a tanórai keretek közül, és az ismertterjesztésen túl, a gyerekek mélyreható benyomásokat és élményeket gyűjtsenek, amelynek formálják az összetartozás érzését és megerősítik a nemzetiségtudatukat.Az első évfolyamosok Mikonya József: Az év 12 hónapja című verséhez (Josef Michaelis fordításában) készítettek versillusztrációt. Megismerkedtek magyar nyelven a verssel, kiválasztottak egy-egy hónapot és bármilyen, általuk kiválasztott technikával készítették el illusztrációjukat.A második évfolyam kisdiákjai Mikonya József Az év 12 hónapja című verséhez készített pantomimjátékot. A munka során megismerkedtek az eredeti, tarjáni dialektusban íródott változatával és mozgással, hang nélkül közvetítették a vers üzenetét a nézőközönségnek. 12 diákunk a második osztályból pedig előadta a verset nyelvjárásban.

 

A harmadik évfolyam Mikonya Józsi bácsi és a borászat témakörben a szürettel, a szüreti eszközökkel, és a szüreti munkálatokkal ismerkedett meg. A gyerekek - sokan életükben először - részt vehettek egy szüreten, ahol ügyesen dolgoztak és nagyon jól érezték magukat.

 

A negyedikesek megismerkedtek Mikonya József Das Land, wo meine Wiege stand című költeményével, majd a verstől ihletve elkészítették Tarján térképét. A munka során gyűjtöttek régi fotókat a falu épületeiről, utcáiról stb. és Tarján térképe köré rendezték. Érdekes volt látni, mennyit változott, fejlődött a falunk. Az ötödik évfolyam tanulói Tarján-makettet készítettek. Eredeti, 18. századi térkép alapján alkották meg a falu központját. Saját kezűleg lecsiszolt falapocskákból parasztházakat, templomot barkácsoltak. Az elkészült műveket lefestették. A maketten helyet kaptak a földek és a mező is.

 

A hatodik évfolyam Mikonya Józsi bácsi zenei munkásságát dolgozta fel.  Interjút készítettek magyarul Mikonya József 2 közeli jóbarátjával, akik meghívásunkra ellátogattak az iskolánkba. Az interjún elhangozott információk alapján német nyelvű feljegyzést írtak, amelyet megosztottak társaikkal. Mikonya József kedvenc dalaiból dalcsokrot állítottak össze, amelyet jó hangú osztálytársaik megtanultak és előadtak iskolatársaiknak.

 

A 7. osztály tanulói szorgos gyűjtőmunkát követően faliújságot készítettek a tarjáni krónikásról. A kinyitható "ablakok" mögött információkat, érdekességeket találhatunk az író életéről, munkásságáról, műveinek jellegzetességeiről. A faliújságot képekkel, rajzokkal és - kapcsolódva Józsi bácsi kedvelt tevékenységéhez - papírból barkácsolt szőlőfürtökkel díszítették. A nyolcadik évfolyam tanulói azt a feladatot kapták, hogy Mikonya Józsefről készült Wikipédia szócikket bővítésék, egészítsék ki. Fő feladatuk a kutatás és a dokumentálás volt, amelynek alapján az ellenőrzött, hiteles információkat az interneten közzétették, hogy több információ álljon rendelkezésre a világhálón Mikonya József életművéről.

 

Mikonya József élete, munkássága magyarul

Mikonya József élete, munkássága németül

Iskolánk egy előre meghatározott projektnapon bemutatta az elkészült produktumokat. Mivel az osztályok, évfolyamok önállóan dolgoztak, nem ismerhették meg a többiek munkáját, ezért a kijelölt projektnapon az alsó- és felső tagozatosok külön-külön átvonultak a Tarjáni Közösségi Házba és bemutatták az általuk elvégzett feladatot.

  A vándorkulcs ünnepélyes fogadása

A vándorkulcs ünnepélyes fogadására 2023. október 27-én a tarjáni Közösségi Házban került sor. A kulcsot hordozó ékes, hartai motívumokkal díszített láda a győri Audi Hungaria Deutsche Schule-ból érkezett hozzánk. A delegációt Tálos Katalin, német nemzetiségi tagozatvezető vezette, a ládát iskolánk volt diákjai kísérték a színpadra.Az ünnepségen közreműködött a tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara, melyben iskolánk tehetséges tanulói és szép számban jelen vannak. Intézményünk szoros és gyümölcsöző kapcsolatot ápol a zeneiskolával, intézményünkben a zeneiskola kihelyezett tagozata működik. A zenekar az ünnepélyes bevonulási zene mellett különleges produkcióval örvendeztette meg a közönséget: felhangzott két hagyományos sváb polka, melyeket a több mint száz éves kották alapján játszottak el a zenészek.Kapcsolódva a Mikonya József-projekthéthez a második osztályosok előadták a tarjáni német nemzetiségi tanösvény mottójául szolgáló "Zweüf Maonad is a Joar" című verset tarjáni dialektusban. Az író egyik legismertebb elbeszélése "Der alte Kirschbaum" címmel az anyanyelvünk megőrzésével kapcsolatos felelősségünkre irányította a figyelmünket.

Az iskolások a jelenete a betelepülő sváb ősöknek állított emléket, melyben életre keltek a 2022-ben állított betelepülési emlékmű figurái.Az előadás során zenei kísérettel előadott dalok, a jelenet mondanivalója megható pillanatokat okoztak mindannyiunknak.Iskolánk alsó és felső tagozatos nemzetiségi tánccsoportja színvonalas műsorral örvendeztette meg a közönséget.Műsorunk végén összetartozásunk jeléül elénekeltük a magyarországi németek himnuszát.Külön örömünkre szolgált, hogy Mikonya József családja is elfogadta meghívásunkat és velünk együtt ünnepeltek. Az ünnepséget követően az iskolában szeretetvendégségre és beszélgetésre került sor.2831 Tarján, Rákóczi út 13.    tel.: 06-30/013 24 47    e-mail: tarjaniskola@gmail.com

Héregi telephely


Vértestolnai telephely


Csengetési rend
1.óra: 7.55-8.40
2.óra: 8.50-9.35
3.óra: 9.45-10.30
4 óra: 10.40-11.25
5.óra: 11.35-12.20
6. óra: 12.40-13.25
7. óra: 13.30-14.15
8. óra: 14.20-15.05
9. óra: 15.10-15.55HATÁRTALANUL


Tarján


Staufenberg


Halle