home
magyardeutsch
történetünk
munkatársaink
külföldi kapcsolataink
TÁMOP-3.1.5/A-2
TIOP 1.1.1-07/1
TÁMOP 6.1.2
EFOP-1.3.9-17-2017-00012
Nemzetiségi pályázatok
EFOP-3.3.5-17
TOP-3.2.1-15
Határtalanul pályázatok
Lázár Ervin Program pályázatok
Sváb lagzi 2022


Mikonya József


Sportcsarnok


Iskolánk

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános IskolaOM:031915

Az iskola fenntartója:
Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat
2831 Tarján Rákóczi u. 39.
Működési területe:
Tarján, Tornyópuszta, Vértestolna, Héreg

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Székhelyintézmény

2831 Tarján, Rákóczi út 13.
Telefon: 36-30/01 32 447
e-mail: tarjaniskola@gmail.com

Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam
Osztályok száma: 14
Napközis csoport: 7
Tanulószoba: 1
Összes tanuló létszám: 332 fő
Ebből Tarjánban: 300 fő
Alsó tagozat Tarjánban: 167 fő, felső tagozat: 133 fő
Az intézmény dolgozóinak száma: 39 fő
Ebből pedagógus: 32 státusz
Igazgató: Palatin Anna
Igazgató-helyettes: Árendásné Huj Katalin
Igazgató-helyettes: Tomasovszky Edit
Gazdasági vezető: Szabó Dóra

Iskolatitkár: 1 fő
Pedagógus asszisztens: 2 fő
Karbantartó: 1 fő
Rendszergazda: 1 fő
Takarító: 3 fő


Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Héregi Telephelye


Évfolyamok száma: 1-4 évfolyam
Tanuló létszám: 19 fő
Pedagógus: 2 fő
Takarító: 1 fő

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai Telephelye


Évfolyamok száma: 1-4 évfolyam
Tanuló létszám: 13 fő
Pedagógus: 2 fő
Takarító: 1 fő

Tarjáni Gyermekekért Alapítvány - kuratórium:
elnök: Árendásné Huj Katalin
tagok: Riesing Istvánné, Schléglné Erős Hajnal,
Marxné Benyőcs Viktória, Káhnné Könyves Csilla

Intézményi Tanács:
tagok: Werli Ágnes, Kernyáné Nagy Pálma, Schalkhammer Erika, Bachmann Ágnes, Szabó Zoltán, Szileszkiné Jelli Klára
Iskolánk bemutatása
Iskolánk székhelye Tarjánban, a Gerecse szívében található. Két telephelyünk a szomszédos településeken, Héregen és Vértestolnán élő diákok alsós oktatását biztosítja, a felső tagozatot ők is Tarjánban folytatják. A német nemzetiségi oktatást iskolánk korábbi igazgatója, Klinger Terézia tankönyvíró vezette be a '90-es években. 2020. szeptember 1-jétől a fenntartónk a Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat, így lehetőségeink tovább bővültek. Tarjánban évfolyamonként általában két osztály van. A tarjáni intézményben 1-4 évfolyamon kétnyelvű, 5. évfolyamtól kétnyelvű és nyelvoktató német nemzetiségi nevelés és oktatás zajlik. A kétnyelvű csoportokban emelt óraszámban tanítjuk a történelmet, a természettudományt, a földrajzot, a német népismeretet (hagyományok, népszokások, nyelvjárások) és néhány készségtárgyat.

Iskolánkban katolikus, református és Hit gyülekezeti oktatást választhatnak diákjaink az erkölcstan mellett. 5. évfolyamtól a német mellett angol nyelvet is tanulnak tanulóink. Iskolánk Örökös Ökoiskola címmel rendelkezik, melynek programjai az oktató-nevelő munkánk szerves részét képezik. Délutánonként szakkörök és sportkör várja az érdeklődőket. Német nyelvből országos versenyeken is eredményesen szerepelnek diákjaink, megyei szinten pedig a kézilabdásaink érnek el kiemelkedő eredményeket. Tanulóink gyakran hoznak el szép sikereket természettudományi versenyekről, rajzpályázatokról is. Az közelmúltban felújított iskolai könyvtár a hét minden tanítási napján a nagyszünetben áll a diákok rendelkezésére. A kölcsönzést a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Fiókkönyvtáraként biztosítjuk, akár könyvtárközi kölcsönzéssel is. Az SNI-s és BTM N-es tanulókkal két fejlesztő-, egy szurdopedagógus és egy logopédus foglalkozik. A védőnő és az iskolaorvos rendszeresen szűri a gyerekeket. Gyógytornára és zeneiskolai oktatásra (a Tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozataként) is van lehetőség a délutáni foglalkozások keretében. Az iskola két épületrésze között a közlekedés az udvaron keresztül valósul meg. A gyerekek a szüneteket a szülői segítséggel felújított nagy zöld területtel és térkövezett résszel rendelkező udvaron töltik. Itt fajátékok, homokozó, padok, pingpongasztal, röplabdaháló várja a diákokat. Minden osztálynak van saját tanterme, bár a csoportbontások miatt gyakran kell vándorolniuk. Egy jól felszerelt, 27 géppel működő informatika szaktanterem áll a rendelkezésünkre. 2011-ben a TIOP 1.1.1 pályázatnak köszönhetően 8 interaktív táblával, 1 nyelvi laborral, összesen 28 számítógéppel, wifivel gazdagodott intézményünk. 2021-től a nemzetiségi pályázatunknak köszönhetően 5 nagy és 8 kisebb aktív panel, tanári laptopok, tanulói tabletek segítik a 21. századi színvonalnak megfelelő oktatást. A testnevelésórák a mellettünk lévő, önkormányzati tulajdonban lévő Sportcsarnokban folynak. Az ebédet az óvoda épületében található ebédlőben fogyaszthatják el tanulóink. A iskola fő épületében büfé működik. Az ünnepségeink egy részét az udvaron, olykor a B épület aulájában vagy a közeli Kultúrházban, illetve az iskolarádión keresztül tartjuk.

A szülőkkel a fogadóórákon, szülői értekezleteken kívül a Szülői Közösségen keresztül is tartjuk a kapcsolatot. Programjainkon is sokat segítenek (gyereknap, rendezvényeink). Fontos segítséget jelent az Intézményi Tanács és a Tarjáni Gyermekekért Alapítványunk támogatása is. Iskolánk közösségi kapcsolatai: együttműködünk a helyi szervezetekkel, egyesületekkel (Tarjáni Nemzetiségi Óvoda, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Egyesület). Két német partneriskolával van kapcsolatunk. Tanulóink a csereprogramok segítségével 1-1 hetet tölthetnek Halléban, illetve Staufenbergben. A nyelvgyakorlásra további kiváló lehetőséget az ausztriai táborok és a jövőre tervezett sítábor nyújt.

Szinte minden tantárgyat szakos tanárral látunk el. Négy munkaközösségben zajlik a szakmai munka: alsós, nyelvi, társadalomtudományi és természettudományi. Ezen kívül a Klíma Munkaközösség gondoskodik a zöld szemlélet népszerűsítéséről, illetve a jeles napokról való megemlékezésekről. Többször szerveztünk nagy érdeklődésre számot tartó régiós komplex társadalomtudományi versenyt egy-egy aktuális évforduló kapcsán (Reformkor, Hunyadiak stb.). Pályázatok segítségével projektnapokon vagy nemzetiségi táborok keretében intézményünkben több nemzetiségi hagyományőrző, közösségépítő programot szervezünk (pl. Sváb ételek, Szüret Neszmélyen, Útszéli keresztek története, Sváb disznóvágás, Sváb esküvő stb.). Minden évben megemlékezünk községünk szülöttéről, a költő, író, Mikonya Józsefről, aki többek között Tarján történelmét is feldolgozta. A nemzetiségi oktatásban bázisintézményként működünk, jógyakorlatainkat szívesen átveszik, tanulmányozzák a német nemzetiségi iskolák, gyakoriak az oktatási intézményekből látogató csoportok. A megyei népismereti vetélkedőt 16 éve a régió nemzetiségi iskolái között szervezzük sikerrel a Kultúrházban. A Tracht Tag keretében, illetve a Hagyományok napján tavasszal nemzetiségi ruhákba öltözve ismerkednek a tanulók őseik hagyományaival, kultúrájával. A testnevelésórák és délutáni szakkör keretében nemzetiségi néptánc oktatás folyik. Az iskola kórusa is rendszeresen szerepel nemzetiségi dalfesztiválokon. A község nemzetiségi programjainak, ünnepeinek is állandó szereplői az tánckörösök, akiknek teljes létszámban sikerült elkészíttetni a sváb ruhákat. A Tarjáni Svábbál, a Zenei Fesztivál, a karácsonyi ünnepi műsor, a Christkindl találkozó rendszeres fellépői tanulóink, akik az időseknek karácsony előtt műsort adnak a tarjáni Idősek klubjában.

2831 Tarján, Rákóczi út 13.    tel.: 06-30/013 24 47    e-mail: tarjaniskola@gmail.com

Héregi telephely


Vértestolnai telephely


Csengetési rend
1.óra: 7.55-8.40
2.óra: 8.50-9.35
3.óra: 9.45-10.30
4 óra: 10.40-11.25
5.óra: 11.35-12.20
6. óra: 12.40-13.25
7. óra: 13.30-14.15
8. óra: 14.20-15.05
9. óra: 15.10-15.55HATÁRTALANUL


Tarján


Staufenberg


Halle