home
magyardeutsch
TÁMOP-3.1.5/A-2
TIOP 1.1.1-07/1
TÁMOP 6.1.2
EFOP-1.3.9-17-2017-00012
Nemzetiségi pályázatok
EFOP-3.3.5-17
TOP-3.2.1-15
Határtalanul pályázatok
Lázár Ervin Program pályázatok
Sváb lagzi 2022


Mikonya József


Sportcsarnok


Tarjáni Gyermekekért AlapítványTisztelt Szülők!
A Tarjáni Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának képviseletében kérem Önöket, adójuk 1 %-val támogassák az alapítványt, annak érdekében, hogy minél nagyobb mértékben hozzájárulhassunk iskolánk szépítéséhez és taneszközeinek modernizálásához.
A Tarjáni Gyermekekért Alapítvány
adószám:19150220-1-11

számlaszám: 63200119-14956203
címe: 2831 Tarján, Rákóczi út 13.

Köszönettel:
Árendásné Huj Katalin
kuratórium elnöke


Tarjáni Gyermekekért Alapítvány - kuratórium


elnök: Árendásné Huj Katalin
tagok: Riesing Istvánné, Schléglné Erős Hajnal, Marxné Benyőcs Viktória, Káhnné Könyves Csilla


Az alapítványt 2007. december 10-én hívták életre tanítók, tanárok, hogy a gyermekek iskolai nevelési színvonalának növelését, valamint az iskola nemzetiségi jellegének erősítését segíthessék. Célja ösztönözni és támogatni a német nemzetiségi hagyományok, népszokások felelevenítését, a nemzetiségi kultúra- és nyelv ápolását, támogatni az oktatás tárgyi és személyi feltételeinek javítását, a tanulmányi kirándulások színvonalas lebonyolítását. Az alapítvány vagyonát csatlakozók gyarapíthatják, illetve adományozók, melyet egy kuratórium kezel.
A kuratórium az Alapítók által felkért 5 főből áll: elnök, titkár, 3 tag. A kuratórium külön díjazásban nem részesül. Elnökének és titkárának megbízatása 5 évre szól, mely többször is meghosszabbítható, de az 5 év letelte előtt is visszahívható, módosítható a kuratórium összetétele. Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. A támogatásban részesülőket a kuratórium elszámolásra kötelezi, a támogatás felhasználását ellenőrzi. A kuratórium legalább két alkalommal ülésezik, működése nyilvános.
Minden év januárjában munkaprogramot készít, melynek teljesítését a következő évben értékeli. Határozataihoz a kuratóriumból minimum 3 főnek jelen kell lennie, s a döntéshozatalhoz a jelenlévők több mint felének kell egyhangúan szavazni. A kuratórium tevékenységéről legalább évente egyszer tájékoztatja az Alapítókat.
Gyermekekért Alapítvány beszámoló 2011

2831 Tarján, Rákóczi út 13.    tel.: 06-30/013 24 47    e-mail: tarjaniskola@gmail.com

Héregi telephely


Vértestolnai telephely


Csengetési rend
1.óra: 7.55-8.40
2.óra: 8.50-9.35
3.óra: 9.45-10.30
4 óra: 10.40-11.25
5.óra: 11.35-12.20
6. óra: 12.40-13.25
7. óra: 13.30-14.15
8. óra: 14.20-15.05
9. óra: 15.10-15.55HATÁRTALANUL


Tarján


Staufenberg


Halle