home
magyardeutsch
társadalomtudományi
természettudományi
nyelvi
alsó tagozat
napközis
klíma
sport
TÁMOP-3.1.5/A-2
TIOP 1.1.1-07/1
TÁMOP 6.1.2
EFOP-1.3.9-17-2017-00012
Nemzetiségi pályázatok
EFOP-3.3.5-17
TOP-3.2.1-15
Határtalanul pályázatok
Lázár Ervin Program pályázatok
Sváb lagzi 2022


Mikonya József


Sportcsarnok


Nyelvi munkaközösség

A munkaközösség célja és feladata az intézményben folyó kétnyelvű,valamint német nemzetiségi nyelvoktató munka összehangolása,az eddig elért színvonal megtartása,a nemzetiségi hagyományok,ill. a külföldi kapcsolatok ápolása,a tanulók identitástudatának erősítése.Fontos feladatunk még az angol nyelv és kultúra megismertetése is.

A munkaközösség tagjai:
- Schwarczingerné Fuchs Mónika, munkaközösség-vezető
- Árendásné Huj Katalin
- Bachmann Ágnes
- Moravcsik Renáta
- Békefiné Sipiczki Renáta
- Árendás Bence

Munkaterv 2023/24

Feladatok a nyelvoktatásban:

1. Tanmenetek készítése,kiegészítve a helyi sajátosságokkal.
2. A tantermek technikai eszközökkel való felszerelése, a meglévő szemléltető eszközök maximális kihasználása, új eszközök készítése.
3. A tehetséges tanulók felkészítése nyelvi versenyekre,a nyolcadik osztályosok segítése a pályaválasztásban és felkészítésük a továbbtanulásra.
4. A Neue Zeitung és más német nyelvű lapok rendszeres olvasása,az újságban megjelenő pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
5. Német nyelvű filmek,esetleg színházi előadások megtekintése.
6. Bemutató- és nyíltórák tartása szülőknek,nevelőknek, külföldi vendégeknek.
7. A gyakorlatra jelentkező pályakezdő fiatalok munkájának segítése.
8. A partnerkapcsolatok további ápolása.
9. Szakköri lehetőség biztosítása a tanulók részére.


Továbbképzés:

Nagyon fontos, hogy a kétnyelvű osztályokban tanító pedagógusok megfelelő nyelvismerettel rendelkezzenek. Minden nevelő keresse az önképzés, illetve továbbképzés szervezett formáját, törekedjen nyelvtudásának fejlesztésére és szinten tartására.


Feladatok a nemzetiségi hagyományok ápolása terén:

1. A tananyagba beépítjük községünk népszokásait,amelyek nemzetiségi kultúránk szerves részét képezik. Megismerésük elengedhetetlen követelmény a tanulók számára.
2. Az iskolai rendezvényeken biztosítani kell a német nyelvű műsort.
3. Nemzetiségi karácsony rendezése.
4. A tantermekben a dekoráció is utaljon a nemzetiségi jellegre.
5. A megyei nemzetiségi vetélkedő megrendezése minden év novemberében.
6. A hagyományok napjának megrendezése minden tavaszi búcsú hétfőjén.
7. Nemzetiségi ruha viselése iskolai ünnepségeken./évnyitó, évzáró, nemz.vetélkedő, hagyományok napja.
8. Minden évben megemlékezünk Mikonya Józsefről, falunk nemzetiségi írójáról, krónikásáról.

Svábbál 2019
2019. febr. 9.
24 Óra kép a svábbálról

24 Óra cikk a svábbálról


Programok:
Március 26-án a hetedik osztályos tanulókkal: Fülöp Annalise, Almási Liliána, Fernczi Bálint, Pintér Sascha, a tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskolában voltunk megyei német versenyen, melynek címe "Junior német nyelvi bajnokság" volt.
Hat csapat vett részt rajta. Iskolánk tanulói nagyszerű teljesítményt nyújtva 1.helyezést értek el.

Fotógaléria - Junior német nyelvi bajnokság


Német szavalóverseny regionális döntő
2019. márc. 8.


Auf ins Landesfinale!
Aufgeregte Schülerinnen und Schüler aus den Komitaten West- und Nordtransdanubiens und der Hauptstadt - begleitet von ihren Eltern, Großeltern und Pädagogen - versammelten sich am 8. März in der Ferenc-Móra-Grundschule in Wieselburg-Ungarisch-Altenburg.
Die war nämlich einer der Austragungsorte der vier Regionalrunden des landesweiten Rezitationswettbewerbs für ungarndeutsche Grund- und Mittelschulen.
Die TeilnehmerInnen konnten im Laufe des Vormittags ihre gewählten Prosastücke und Gedichte einer je dreiköpfigen Jury vortragen. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse am Nachmittag stand auch fest, welche SchülerInnen in den Hochdeutsch- und Mundartkategorien - höchstens acht je Gruppe - diese Region beim Landesfinale am 17. Mai in Budapest vertreten dürfen. Wir gratulieren herzlich unseren Schülern, die auch dieses Jahr ihr Bestes gegeben haben. Zum 15. Mal dürfen die Tarianer Kinder im Landesfinale ihr Können zeigen.
Tolle Leistung Emma Riffer, Léna Kovács, Annalise Fülöp und Albert Klinger!


Német nemzetiségi színjátszó szakkör
Időpont: 2019. január 15 - március 26. (10 alkalommal)
Résztvevők: 20 tanuló ( 2. és 3. osztály)Német szavalóverseny helyi forduló

2019. január 18.

Nemzetiségi karácsony

2018. december 15.
Az általános iskola hagyományos karácsonyi ünnepségére megtelt a katolikus templom.
Adventi hangulatban csendültek fel a dalok, zenék, versek, melyek ünnepi hangulatot csempésztek a közönség sorai közé.
A tanulók műsorát a Christkindlspiel zárta. A tantestület kórusának dalait követően a Német Önkormányzat ajándékát vehették át mindazon gyermekek, akik ebben az évben felhívására mécses tartót készítettek.Weihnachtsfeier
Die Kirche bietet vor Weihnachten immer wieder ein besinnliches Milieu zur schönen Tradition der Grundschule.
Die Dorfbewohner werden in der Adventszeit mit Liedern, Gedichten und Weihnachtsmusik erfreut. Auch dieses Jahr war es so: Kinderstimmen und ihre Instrumente ließen die wohlbekannten Melodien erklingen, auch Gedichte brachten den Zuschauern die Feststimmung in die Herzen.
Nach den Tönen der Sillen Nacht beschenkte die Deutsche Selbstverwaltung alle Kindergarten- und Grundschulkinder, die auf ihr Aufruf dieses Jahr einen Teelichthalter gebastelt hatten.

Szári német verseny
2018. november 30-án a szári általános iskola meghívásának tettünk eleget.
Német nyelvi csapatversenyre invitáltak, melynek témája advent, karácsony volt.
Iskolánkat 5 tanuló képviselte negyediktől nyolcadik osztályig.
A verseny kellemes, vidám hangulatban telt, a feladatok játékosak voltak.
Puzzle kirakás időre, fejtörő, a csapat színének megfelelő csillagok keresése, majd abból a karácsonyhoz kapcsolódó mondat összeállítása, hiányos dalszöveg kiegészítése zenehallgatás közben. Számos feladatban mutathatták meg gyerekeink a kreativitásukat.
A tarjáni csapat tagjai Botos Zsófia, Klinger Kata, Gábor Kristóf, Almási Liliána és Hartai Hanna a második helyen végeztek. A finom sütemények és tea elfogyasztása után hazaindultunk.Megyei Német Nemzetiségi Vetélkedő

2018. november 26.
Iskolánk ez évben 14. alkalommal hívta népismereti versenyre a megye német nemzetiségi iskoláinak tanulóit.
Hat négy fős csapat mérte össze tudását "Nemzetiségünk a 21. században" témában.
A stílusosan berendezett kultúrotthonban az általános iskola kórusa és a Dalkör énekeit követően Marx Ernő polgármester és Palatin Anna iskolaigazgató köszöntötte a résztvevőket.

Változatos feladatok, izgalmas versengés és tarjáni siker után valamennyi versenyzőt a Szigetben látták vendégül pályázaton elnyert összegből a szervező pedagógusok, a német munkaközösség tagjai.


Volkskundewettbewerb
Das schönste Erbe - ein Komitats-Wettbewerb der Grundschule zum 14. Mal, jetzt aber mit einem modernen Thema. Bisher befassten sich die Aufgaben mit der Vergangenheit und Traditionen der Ungarndeutschen, doch jetzt ging es um Radio- und Fernsehsendung, um Theaterstücke, Zeitungen oder die Webzentrale der deutschen Minderheit.
Die teilnehmenden sechs Mannschaften gaben ihr Bestes: sie stellten ihr Heimatort da, beantworteten Blitzfragen, suchten nach bekannten Persönlichkeiten der Ungarndeutschen. Wir sind stolz auf die tarianer Schüler, denn sie waren die besten, und holten damit den ersten Preis.


Megyei Német Olvasási Verseny Tatabányán

2018. november 6.

Megyei német olvasási verseny Tatabánya Felsőgalla.Fülöp Annalise 1.hely.
Egy hozott, ismert és egy idegen szöveget kellett olvasni a tanulóknak, melyben párbeszéd nem szerepelhetett.
A versenyen hat iskola vett részt a megyéből. Értékes könyvjutalom volt a nyeremény.

Megemlékezés Mikonya Józsefről
2018. szept. 27.
A hatodik évfolyomosok kétnyelvű csoportja emlékezett meg Mikonya József életéről, munkásságáról, s ízelítőt nyújtottak műveiből.Mikonya József születésének 90. évfordulója alkalmából a Német Nemzetiségi Önkormányzat karöltve a Nemzetiségi Dalkörrel hívta meg a falu lakosságát és a Mikonya családot a megemlékezésnek otthont adó tájház udvarába. Schuth János, a Neue Zeitung főszerkesztője, Miskovics Mária, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Marx Ernő polgármester méltatták Mikonya József munkásságát, különös tekintettel a Tarjánért, a helyi hagyományokért végzett tevékenységére. Bemutatásra került az ez évben ismét nyomtatásba került és kiadott Tarjáni krónika című műve. Az óvodás és iskolás gyermekek, a Tarianer Tanzgruppe valamint a Dalkör közös műsora elevenítette fel Józsi bácsi kedvenc dallamait, énekeit és történeteit.
Gedenkfeier zu Ehren von Josef Mikonya
Es wurde gesungen, getanzt und jede Menge gelacht über Texte des ungarndeutschen Autors Josef Mikonya, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre.
Im März wurde in Tarian bereits eine Geburtstagsfeier veranstaltet, nun wurde die Neuauflage seines Buches "Tarjáni Krónika" zum Anlass genommen, sein Leben und Werk im ungarndeutschen Heimatmuseum seiner Heimatgemeinde heraufzubeschwören, organisiert vom Gesangverein und der Deutschen Selbstverwaltung.
Bei der Feierstunde am 15. Juli wurde den Teilnehmenden bekanntgegeben, dass das literarische Schaffen von Mikonya in die Wertekammer des Komitats aufgenommen wurde. Sein Vermächtnis wird auch von der Jugend weitergetragen. Sein Werk von der Ansiedlung der Deutschen bis in die Gegenwart, die „Tarjáni krónika“ erschien 1992, die Neuauflage stellte die Vorsitzende der Selbstverwaltung der Ungarndeutschen Maria Miskovics vor.
Nemzetközi kapcsolatok:

Továbbra is törekedni kell az eddig kiépített kapcsolatok megtartására.
Diákjaink rendszeresen utazhatnak a németországi Halle-ba valamint a 12 évesnél idősebb tanulók részt vehetnek az ún. hármas találkozón Tarján- Staufenberg –Mährisch- Trübau között. A cserekapcsolat részeként természetesen a mi diákjaink is fogadnak németországbeli tanulókat.

Ifjúsági találkozó Tarjánban
Mint minden évben, idén is megrendezésre került Tarján testvérvárosainak ifjúsági találkozója.
Mi, tarjániak kaptuk a megtisztelő feladatot, hogy megszervezzük és lebonyolítsuk a tábort.
A magyarországi találkozó mindig nagy népszerűségnek örvend a külföldiek körében, így nagy kihívással álltunk szemben, hogy megfeleljünk az igényeknek. A program célja: más kultúrák és emberek megismerése, a nemzetközi összetartás erősítése valamint a német nyelv gyakorlása.
Mindezek mellett szerettünk volna bepillantást nyújtani külföldi vendégeinknek Tarján környékéről, fővárosunkról, a magyar kultúráról. A közösen eltöltött egy hét alatt jártunk Gyermelyen a tésztagyárban, bejártuk a tarjáni és tatai tanösvényt, megjártuk a halastavat és Budapest nevezetességei sem maradhattak ki.
Minden este csapatépítő programokat szerveztünk a táborozóknak, melyek nagyon jó hangulatban teltek. A legnagyobb élményt talán mégis a balatoni kirándulásunk nyújtotta a fiataloknak. A búcsúesten egy tehetségkutató versennyel koronáztuk meg a közösen eltöltött napokat. Ezúton is köszönjük a pénzbeli adományokat, valamint hálával tartozunk a tarjáni gyerekek szüleinek és az egyesületeknek, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a sikeres találkozó.
Jugendaustausch in Tarian
Dieses Jahr wurde das Treffen der vier Partnerstädte in Tarian veranstaltet.
Der ungarische Jugendaustausch ist im Kreis der Ausländer immer sehr beliebt, deshalb war es für uns, Veranstalter, eine große Herausforderung, den Ansprüchen zu entsprechen.
Das Ziel des Lagers ist jedes Jahr: andere Kulturen und Leute kennenlernen, den internationalen Zusammenhalt verstärken, weiterhin die deutsche Sprache üben.
Dieses Jahr hatten wir auch vor, unser Dorf und unsere Traditionen den Gästen vorzustellen. Während der gemeinsam verbrachten Zeit haben wir die Nudelfabrik in Gyermely, den Tarianer Fischteich, den Lehrpfad in Tata, und auch die Sehenswürdigkeiten von Budapest besichtigt.
Jeden Abend hatten wir gemeinsame Programme, die sehr gut gelungen sind. Besonders hat den Kindern der Ausflug zum Plattensee gefallen. Am Abschiedsabend organisierten wir eine Talent Show, mit der die Woche gekrönt wurde.

2831 Tarján, Rákóczi út 13.    tel.: 06-30/013 24 47    e-mail: tarjaniskola@gmail.com

Héregi telephely


Vértestolnai telephely


Csengetési rend
1.óra: 7.55-8.40
2.óra: 8.50-9.35
3.óra: 9.45-10.30
4 óra: 10.40-11.25
5.óra: 11.35-12.20
6. óra: 12.40-13.25
7. óra: 13.30-14.15
8. óra: 14.20-15.05
9. óra: 15.10-15.55HATÁRTALANUL


Tarján


Staufenberg


Halle