home
magyardeutsch

Könyvtár


Sportcsarnok


Hírek

Kérjük, ajánlja fel adója 1 % -át a Tarjáni Gyermekekért Alapítvány részére!

Tarjáni Gyermekekért Alapítvány
adószám: 19150220-1-11
számlaszám: 63200267-15903260


Internet Fiesta verseny - Virtuális barangolás a Föld körül
2017. március 22-26.
Ügyesen használod az internetes keresőket? Érdekelnek idegen népek kultúrái, szokásai?
Tedd próbára információkereső tudásodat, és vegyél részt a József Attila Megyei és Városi Könyvtár vetélkedőjén!
A feladatlap kizárólag az alábbi időszakban lesz elérhető, letölthető. A megoldásokat online, az alábbi weboldalon keresztül lehet beadni a megadott határidőig. 2017. március 22-től 26-ig
www.jamk.hu/internetfiesta_2017
Amennyiben segítségre van szükséged,a Tarjáni Községi és Iskolai Könyvtár is rendelkezésedre áll a nyitva tartási időben!
NYEREMÉNYEK:
A feladatlapot megfejtők internet fiestás reklámajándékokat kapnak.
A legügyesebb megoldásokat beküldők között az alábbi ajándékokat sorsoljuk ki:
1 db 10 000 Ft-os könyvutalvány,
1 db 5 000 Ft-os könyvutalvány,
3 db 4 GB-os pendrive
További információ: Szilassi Andrea szilassi.andrea@jamk.hu , 20/232-0818


Papírgyűjtés
2017. március 23. 12-17 óráig

Környezetvédelmi vetélkedő (3.-4. osztály)
2017. március 23. (Tatabánya Óvárosi Ált. Isk.)

Fogadó óra
2017. április 3. 16.30

Ovisok fogadása
2017. április 10.

Költészet napja
2017. április 11.

Tavaszi szünet
2017. április 12- 19.

Iskolai beíratás
2017. április 20-21.
FELHÍVÁS - A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító igazolványát
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
• a gyermek óvodai szakvéleményét vagy a Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsájtott szakértői véleményt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről
• a nyilatkozatot a felügyeleti jog gyakorlásáról valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani. A tankötelezettség külföldön történő teljesítését a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes Járási Hivatal felé kell jelezni.
Vereckei Judit
tankerületi igazgató

Halleiek fogadása
2017. április 21-28.

Holocaust - megemlékezés
2017. április 24.

Népdaléneklési verseny Vértessomló
2017. április 27.

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásáról

Intézményünkben az alábbi lehetőségek közül választhatnak a szülők:

- katolikus hitoktatás
Bővebb információ: Szabó Zoltán atya (Tel.: 372-686, 30/5353989)
Tarjáni plébánia honlapja

- református hitoktatás
Bővebb információ: Jakab István (Tel.: 30/200 9393)
tarjan@reformatus.hu
Református hittan


- Hit Gyülekezete hitoktatás
Bővebb információ: Tomasovszky Edit (Tel.: 06/205260564)
Hit és erkölcsoktatás honlap

- az iskola által biztosított erkölcstan oktatás

Átjelentkezés: Minden év május 20-ig lehet jelezni a titkárságon, ha a következő tanévben másik csoportban szeretne tanulni.

Megváltozott csengetési rend!
A 6. és 7. óra között is tízperces lett a szünet

Tankönyvrendelés
Tájékoztató

Kedves Szülők! (Új információ)

Lehetőségük van a konyv.kello.hu felületen a szülői ügyfélkapu menüpont alatt történő regisztrációval a rendelt tankönyvek listáját és a fizetendő árat megtekinteni.
Ha a postai csekk helyett (tankönyvcsomaggal együtt kapják majd meg) banki utalással szeretnének fizetni, már most megtehetik.
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a 2016-17-es tanévben a következő bankszámlaszámon várja a fizetéseket:
64400068-30107825-11100049
Köszönettel:Schléglné Erős Hajnal
tankönyvfelelős

A honlapon közzétett 2016-17-es tanévre vonatkozó tankönyvlistán szereplő tankönyvcsomagok minden osztályban minden tanuló részére megrendelésre kerültek.
Fizetős tanulók bejelölhetik egyéni igényeiket a kiadott nyomtatott listán! - Az alapcsomagból (első táblázat) kihúzhatják azokat a T-vel jelölt tartós könyveket, amelyeket máshonnan szeretnének beszerezni.
- A könyvtári kölcsönzés útján mindenki számára ingyenesen használható könyvek közül (második táblázat) csak azokat jelöljék meg, amelyeket saját részre szeretnének megvásárolni. Ebben az esetben az ár oszlopban megadott összeg fizetendő.
Kérem, a listákat mielőbb küldjék vissza!
Ingyenes tanulók: 1- 4. osztályban mindenki, 5- 8. osztályban a normatív támogatásra jogosultak - a T- vel jelölteket (mindkét táblázatban) könyvtári kölcsönzéssel biztosítjuk, de ezeket a tanév végén eredeti állapotban vissza kell adniuk. - Ha könyvtári helyett saját részre szeretnének tankönyvet rendelni, a www.könyv.kello.hu weboldalon a webáruház segítségével megtehetik. A tatabányai Kellopontnál megszűnt a termékforgalmazás.
Az ingyenes tanulók angol könyveit ebben az évben is megrendelem, jelezzék erre vonatkozó igényüket.
Kérdés esetén az iskolában személyesen is, vagy a 20/915-4848-as mobilszámon is kereshetnek.

Részletes tankönyvlista
Tankönyvlista osztályonként 2016/2017

Schléglné Erős Hajnal
tankönyvfelelős


Szükséges taneszközök listája évfolyamonként
Taneszköz lista

Szülői tájékoztató a HPV oltásról
Szülői tájékoztató

A könyvtár nyitvatartása:

Hétfő: 11.35-13.35
Kedd: 11.35-12.35
Szerda: 7.30-8.30
Csütörtök: 11.35-12.40
Péntek: 11.35-12.35


Középiskolások eredményei
Volt tanulóink középiskolai eredményei 9-10. évf.

Megjelent a Magyar Helyesírás szabályzata 12. kiadása
Változások:
A magyar helyesírás szabályzatának változásai 2015

Tájékoztató a szülőknek a tankönyvtámogatás és az étkezési támogatás igényléséről
Szülői tájékoztató a gyermekétkezés támogatásáról
Szülői tájékoztató a tankönyvvásárlás támogatásáról

Tájékoztatás a Tisztaszoftver programról

Az EMMI és az NFM bejelentette a Tisztaszoftver program kiterjesztését, amelynek keretében a magyarországi diákok otthonra díjmentesen megkapják az Office 365 Pro Plus csomagot.
Ingyenes letöltés - jogtiszta ingyenes Office 365 Pro Plus (Word, Power Point, Excel):

www.tisztaszoftver.hu

www.0365.educatio.huTájékoztató a szülőknek a személyazonosító okmány igénylésének menetéről
Szülői tájékoztató

Hallei cserekapcsolat 2016

A Hallei cserekapcsolat fotói megtalálhatóak az archívum képgalériájában

Beszámoló a hallei utazásról


Nyári napközis tábor beszámoló

A nyári napközis tábor fotói megtalálhatóak az archívum képgalériájában

Beszámoló a napközis táborról


Rendőrségi tájékoztató
A tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról.
A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik - vagy nagykorú személy kísérete nélkül, - vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti. A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az az intézménnyel. A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt.

A rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános iskolában.
A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak: 1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás, 2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás, 3. orvosi igazolás. A vitás helyzetek megelőzése érdekében mellékelünk két igazolásmintát.
Felhívjuk a tanulók szüleinek a figyelmét a jogszabályváltozásra, továbbá arra, hogy a tanulók tanítási idő alatti távolléte esetére a szülők előre állítsák ki a 2. melléklet szerinti igazolást gyermekük számára.
A módosítás alapján nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képviselője Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma stb.) a tanuló nevelési-oktatási intézményből való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából továbbíthatója az intézkedést foganatosító rendőrnek.


Szülői igazolás


Szülői felmérés - informatikai eszközökkel kapcsolatosan
2016. május 9-20.
2016. április-júniusi időszakban nemzetközi összehasonlító elemzés készül a Digitális Jólét Program és a digitális oktatás tartalomfejlesztése érdekében. Az elemzés része a Nemzeti Oktatási Technikai Felkészültségi Felmérés (NET-R), amely a köznevelési intézmények informatikai infrastrukturális ellátottságát és a digitális oktatás helyzetét méri fel.
A felmérés időpontja: 2016. május 9-20. Az on-line felület ebben az időintervallumban lesz elérhető.
A felmérés minden köznevelési intézmény vezetőjét, pedagógusát, oktatást-nevelést közvetlenül segítő munkatársát, a tanulók szüleit érinti. A linken jelzett kérdőív kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösen segítsük elő a köznevelésben a digitális nevelés fejlesztése irányainak meghatározását.
Kérjük a szülőket, töltsék ki az alábbi linken elérhető kérdőívet!
Szülői kérdőívTÁMOP 3.1.5/A-2 és a TIOP 1.1.1.-07/01 pályázat

TÁMOP3.1.5/A-2
TIOP 1.1.1.-07/01

TÁMOP 6.1.2 Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés - TIE pályázat

TÁMOP 6.1.2


Kérjük, ajánlja fel adója 1 % -át a Tarjáni Gyermekekért Alapítvány részére!

Tarjáni Gyermekekért Alapítvány
adószám: 19150220-1-11
számlaszám: 63200267-15903260Héregi telephely


Vértestolnai telephely


Csengetési rend:
1.óra: 7.55-8.40
2.óra: 8.50-9.35
3.óra: 9.45-10.30
4 óra: 10.40-11.25
5.óra: 11.35-12.20
6. óra: 12.40-13.25
7. óra: 13.35-14.20
8. óra: 14.25-15.10
9. óra: 15.15-16.00


Tarján


Staufenberg


Halle